Προτείνετε το σε έναν φίλο

Αισθητήριο Ρεύματος

  • Υψηλή ακρίβεια: ±2% της μετρούμενης τιμής
  • Μεγάλο έυρος μέτρησης: 0-50A ac
  • Έξοδος DC τάσεως
  • Ευέλικτη εγκατάσταση: DIN ράγα ή επιτοίχια
  • Μεγάλες διατομές καλωδίων
_________________4f2fe32cbae36.jpg