Προφίλ Εταιρείας

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η επίσκεψη και χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή των κάτωθι όρων τους οποίους καλείστε να διαβάσετε προσεκτικά και οι οποίοι ισχύουν αμέσως από την πρώτη επίσκεψη σας στον παρόντα δικτυακό τόπο.

Παρεχόμενες Πληροφορίες

 • Οι υπεύθυνοι καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο διαδικτυακό του τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει δε καμία ευθύνη για την πληρότητα ή επικαιρότητα τους και δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών/μελών ή τρίτων για τοιούτως προκληθείσα ζημιά.
 • Το site μας δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται, μόνον όσον αφορά την ταυτότητα μας και τις παρεχόμενες απ' αυτό υπηρεσίες. Στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων.»
 • Διατηρείται το δικαίωμα να τροποποιείται η παρούσα ιστοσελίδα, να προσθέτονται και αφαιρούνται οποιαδήποτε στοιχεία, πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτή χωρίς καμία προειδοποίηση.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

 • Τα πνευματικά δικαιώματα του όλου υλικού, λογισμικού, περιεχομένου κλπ του διαδικτυακού τόπου (site) http://www.elcon.gr προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στον εκάστοτε δικαιούχο τους, διατίθενται δε στους επισκέπτες του αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση.
 • Απαγορεύεται οποιαδήποτε φόρτωση, αναπαραγωγή, download, αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παραγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου.
 • Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την επιχείρηση ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της επιχείρησης ή τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων.

Περιορισμός Ευθύνης

 • Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες σε αυτόν τον δικτυακό τόπο παρέχονται στη βάση του “ως έχει” (“as is”) και “ως διατίθενται” (“as available”), χωρίς κανενός είδους εκπροσώπηση, έγκριση ή έγγραφη εγγύηση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εγγυώμενη δε ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστο συμβατότητας, ασφάλειας. Σε καμία περίπτωση δεν φέρεται ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις αστικής ή ποινικής φύσεως, ούτε για τυχόν ζημία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θετική, ειδική ή αποθετική) από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, τη χρήση του διαδικτυακού τόπου, την αδυναμία παροχής υπηρεσιών και πληροφοριών που διατίθενται από αυτό, καθώς και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα, υπηρεσίες και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.
 • Η διασύνδεση της παρούσας ιστοσελίδας με άλλες ιστοσελίδες μέσω συνδέσμων (links), πραγματοποιείται μόνο για τη διευκόλυνση των χρηστών και προς τούτο δεν φέρεται καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των σελίδων προς τις οποίες διατηρούνται οι σύνδεσμοι, ούτε ευθύνη για την πολιτική ασφαλείας άλλων κόμβων ή για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί από την χρήση συνδέσμων (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, καθώς και για τις πληροφορίες που μπορεί να περιλαμβάνονται σε αυτές. Ομοίως δεν φέρεται ευθύνη για τυχόν προσωπικά δεδομένα που εμφανίζονται σε άλλους δικτυακούς τόπους, μέσω υπηρεσιών καταλόγου (portals) και εξυπηρετητών αναζήτησης (search engines).
 • Περεταίρω δεν φέρεται ευθύνη, για οποιαδήποτε ζημιά των χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας, η οποία οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων πχ υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων, στη διάδοση ιών (viruses) ή άλλων παρόμοιων στοιχείων (worms, trojan horses κλπ.) κατά τη διάρκεια χρήσης της ιστοσελίδας, ή αναπαραγωγής (download) στοιχείων του περιεχομένου του ή σε προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών π.χ. απώλεια δεδομένων κ.λ.π..
 • Σε κάθε περίπτωση καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου. Χρησιμοποιώντας το site, συμφωνείτε απόλυτα ότι η χρήση γίνεται με δική σας ευθύνη. Στο παρόντα διαδικτυακό τόπο γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχεται υπηρεσία υψηλής ποιότητας αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν τυχόν διακοπές λειτουργίας του δικτυακού του τόπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Δεν εγγυάται ομοίως ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς σφάλματα.

Ευθύνη Χρήστη

 • Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τον παρόντα διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία, να επηρεάσουν ή θέσουν σε κίνδυνο το site και την παροχή των υπηρεσιών του.
 • Κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή καθιστά διαθέσιμο μέσω του site.
 • Ο χρήστης του site κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει την επιχείρηση και τους συνεργάτες του για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέσει για ανάρτηση, δημοσίευση, ή μεταφέρει μέσω των υπηρεσιών του site.
 • Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι ο δικαιούχος του site διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του κωδικού πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.
 • Καμία ευθύνη δεν φέρεται για την επικοινωνία του χρήστη με τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζονται στο site και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.
 • Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης ζητήσει τεχνική υποστήριξη για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τότε ο υπεύθυνος για την αντιμετώπιση του προβλήματος δύναται να έχει πρόσβαση σε όλο το εύρος πληροφοριών σχετικά με το αίτημα του χρήστη (μηνύματα, συνδέσεις, κλπ). Ο υπεύθυνος διαχειριστής δεσμεύεται από την παρούσα δήλωση εχεμύθειας.

Προσωπικά Δεδομένα – Ασφάλεια

 • Πάντοτε και δια εξελιγμένων μεθόδων γίνεται προσπάθεια να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατή ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και συναλλαγών. Κατά την χρήση της ιστοσελίδας, δύναται να σας ζητηθεί να παρέχετε ορισμένες πληροφορίες που σχετίζονται με Προσωπικά Δεδομένα, οι οποίες θα τύχουν επεξεργασίας αυτομάτως και θα ενσωματωθούν σε αυτοματοποιημένα αρχεία, και για τα οποία η επιχείρηση μας θα τυγχάνει Υπεύθυνος Επεξεργασίας.
 • Σε κάθε περίπτωση ακολουθούνται οι αρχές προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει σήμερα αλλά και οι παρόντες τιθέμενοι όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
 • Οι χρήστες, κατά την ηλεκτρονική χορήγηση των ατομικών τους στοιχείων, δύνανται να μη χορηγούν τη συγκατάθεση τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για λόγους προώθησης πωλήσεων. Πάντως δεν θα γίνεται κατάχρηση της δυνατότητας επικοινωνίας με τους χρήστες για λόγους προώθησης νέων προϊόντων και υπηρεσιών ή ενημέρωσης περί προσφορών. Παράλληλα δίνεται ανά πάσα στιγμή στους χρήστες η δυνατότητα διακοπής της λήψης τέτοιων μηνυμάτων.
 • Με κανέναν τρόπο το site δεν θα αποκαλύπτει, παραχωρεί, διαθέτει σε τρίτα πρόσωπα τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που έχει χορηγηθεί προηγούμενη συγκατάθεση του χρήστη κατά την χορήγηση των στοιχείων του, ή απαιτείται αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων από διάταξη νόμου, ή είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της παραγγελίας του.

Λοιπά

 • Ρητά διατηρείται το δικαίωμα να τροποποιούνται ανά πάσα στιγμή οι παρόντες όροι.
 • Η από μέρους του χρήστη πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα, επιβεβαιώνει ότι έχει κατανοήσει με επάρκεια και πληρότητα όσα παραπάνω αναφέρονται, καθώς και ότι συμφωνεί απόλυτα με τους όρους αυτούς.