Προφίλ Εταιρείας

Η εταιρεία Γ. Μπίνταρχας & ΣΙΑ Ε.Ε με την επωνυμία ELCON Systems & Components ιδρύθηκε το 2008 και αποτελεί συνέχεια της μακροχρόνιας επαγγελματικής δραστηριότητας του διαχειριστή της εταιρείας Γεωργίου Μπίνταρχα και των συνεργατών του.

 

Η εικοσαετής εμπειρία μας στον τομέα των ηλεκτρονικών, ηλεκτρομηχανολογικών και πληροφοριακών συστημάτων, αποτελεί εγγύηση για την αποδοτική και αξιόπιστη λειτουργία όλων των έργων που αναλαμβάνουμε.

 

Η εταιρεία μας πιστοποιήθηκε με ISO 9001:2008 από την Germanischer Lloyd στις αρχές του 2009.

 

Αναλυτικότερα η επιχείρησή μας δραστηριοποιείται στους παρακάτω τομείς:

 

Ολοκληρωμένες εφαρμογές αυτοματισμών (Hardware - Software).

Παροχή υπηρεσιών σε θέματα του αντικειμένου μας.

Σχεδίαση και παραγωγή Ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.

.