Πολιτική Ποιότητας

Η Διεύθυνση και οι υπάλληλοι της ELCON | Systems & Components δεσμεύονται για την σχεδίαση και κατασκευή ανταγωνιστικών και αποδοτικών ηλεκτρονικών συστημάτων και εξαρτημάτων πάντα με επίκεντρο τον πελάτη.

Για την επίτευξη των ανωτέρω, η Διεύθυνση έχει θέσει τους ακόλουθους στόχους, που υπόκεινται σε συνεχή επανεξέταση, παρακολούθηση και ενημέρωση κατά περίπτωση:

  • Παροχή επαρκών πόρων, συμπεριλαμβανομένου του ειδικευμένου, έμπειρου και εκπαιδευμένου προσωπικού,κατάλληλο για την μελέτη, σχεδιασμό, παραγωγή και συντήρηση των προϊόντων της.
  • Να κάνει χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001:2008) ως βάση για την συνεχή βελτίωση της εταιρείας και των λειτουγικών θεμάτων της.
  • Να συμμορφώνεται πλήρως με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και κανονιστικές απαιτήσεις που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητές της.
  • Να ελέγχει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας και την απόδοσή τους για τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας με στόχο την περαιτέρω ικανοποίηση των πελατών της.

Με την παρούσα δήλωση, η ELCON Systems & Components:

  • Μελετά την άποψη των πελατών της για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. (Feedback) και εργάζεται με στόχο την ανακάλυψη βιώσιμων ευκαιριών ανάπτυξης.
  • Απαιτεί από όλο το προσωπικό να υιοθετήσει και να συμμορφωθεί με την παρούσα πολιτική.

Η Γενική Διοίκηση έχει δεσμευτεί να προσφέρει όλους τους απαραίτητους πόρους για την ορθή εφαρμογή της πολιτικής της εταιρείας που βρίσκεται σε συνεχή ανανέωση.

 

Πιστοποιητικό ISO 9001:2008.