Βιομηχανία

AEG HELLAS.

 • Σύστημα ελέγχου θερμικής σταθεροποίησης μετασχηματιστών μέσης τάσης (υλοποίηση SCADA).

ΣΝΕΝΤΕΡ ΕΛΕΚΤΡΙΚ Α.Ε (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΛΒΗΜ)

 • Σύστημα μέτρησης απωλειών σε πυρήνες μετασχηματιστών μέσης τάσης (υλοποίηση SCADA).
 • Σύστημα διαχείρισης στοιχείων από εγκατάσταση ζύγισης πυρήνων.
 • Αυτοματοποίηση δοκιμαστηρίου μετασχηματιστών μέσης τάσης (υλοποίηση SCADA).
 • Παρακολούθηση και συλλογή στοιχείων από διάφορα στάδια της διαδικασίας παραγωγής μετασχηματιστών και διάθεση των παραπάνω πληροφοριών σε πολλαπλούς χρήστες διαμέσου δικτύου Ethernet (υλοποίηση SCADA).
 • Αυτοματοποίηση περιελικτικής μηχανής πηνίων υψηλής τάσης (υλοποίηση SCADA).
 • Αυτοματοποίηση περιελικτικής μηχανής πηνίων Χαμηλής τάσης (υλοποίηση SCADA).
 • Αυτοματοποίηση συστήματος ζύγισης πυρήνων μετασχηματιστών μέσης τάσης (υλοποίηση SCADA).
 • Σύστημα διαχείρισης παραγωγής με Bar Code (υλοποίηση SCADA).
 • Σύστημα βέλτιστης ομαδοποίησης σε πυρήνες μετασχηματιστών μέσης τάσης.
 • Λογισμικό διαχείρισης μετρήσεων σε εργαστήριο ποιοτικό ελέγχου μετασχηματιστών μέσης τάσης.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.

 • Σύστημα ελέγχου γεννήτριας κρουστικών τάσεων (υλοποίηση SCADA).

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

 • Σύστημα διαχείρισης του τμήματος παραγωγής και αποθήκευσης αλεύρων (υλοποίηση SCADA).
 • Σύστημα διαχείρισης του τμήματος καθαρισμού των σιτηρών (υλοποίηση SCADA).
 • Σύστημα διαχείρισης του τμήματος της παραγωγής πεπιεσμένου αέρα (υλοποίηση SCADA).

ΚΑΡΝΙΚΑ Α.Ε.

 • Αυτοματοποίηση του εργοστασίου παραγωγής αλλαντικών (υλοποίηση SCADA).

ΕΠΑΛΜΕ Α.Ε.

 • Σύστημα ελέγχου θαλάμου ομογενοποίησης αλουμινίου (υλοποίηση SCADA).

Ν.ΠΟΡΤΟΥΛΗΣ Α.Ε

 • Σύστημα αυτοματοποίησης εγκατάστασης ιχθυοκαλλιεργειών (υλοποίηση SCADA).