Ναυτιλία

Πλοίο M/V SKIER STAR

 • Cargo Holds Monitoring & Alarm (υλοποίηση SCADA).

Πλοίο M/V NIPPON

 • Cargo Holds Monitoring & Alarm (υλοποίηση SCADA).

Πλοίο M/V CHAITEN

 • Cargo Holds Monitoring & Alarm (υλοποίηση SCADA).

Πλοίο M/V EIGER

 • Cargo Holds Monitoring & Alarm (υλοποίηση SCADA).

Πλοίο M/V SUMMER MEADOW

 • Engine Monitoring & Alarm (υλοποίηση SCADA).

Πλοίο M/V SUMMER BAY

 • Engine Monitoring & Alarm (υλοποίηση SCADA).

Πλοίο M/V JORGEN REEFER:

 • Εγκατάσταση συστήματος αυτοματισμού (PLC) για έλεγχο παροχής αέρα σε θαλάμους ψύξης
 • Επιτήρηση θερμοκρασίας και πίεσης συστοιχίας αεροσυμπιεστών (υλοποίηση SCADA)

Πλοίο M/V PERUVIAN REEFER:

 • Εγκατάσταση συστήματος αυτοματισμού (PLC) για έλεγχο παροχής αέρα σε θαλάμους ψύξης

Πλοίο M/V SCANDINAVIAN REEFER:

 • Remote Valve Control and Monitoring System (υλοποίηση SCADA).

Πλοίο M/V KNUD REEFER:

 • Εγκατάσταση συστήματος αυτοματισμού (PLC) για έλεγχο παροχής αέρα σε θαλάμους ψύξης.