Προφίλ Εταιρείας

Η εταιρεία Γ. Μπίνταρχας & ΣΙΑ Ε.Ε με την επωνυμία ELCON Systems & Components ιδρύθηκε το 2008 και αποτελεί συνέχεια της μακροχρόνιας επαγγελματικής δραστηριότητας του διαχειριστή της εταιρείας Γεωργίου Μπίνταρχα και των συνεργατών του.

 

Η εικοσαετής εμπειρία μας στον τομέα των ηλεκτρονικών, ηλεκτρομηχανολογικών και πληροφοριακών συστημάτων, αποτελεί εγγύηση για την αποδοτική και αξιόπιστη λειτουργία όλων των έργων που αναλαμβάνουμε.

 

Αναλυτικότερα η επιχείρησή μας δραστηριοποιείται στους παρακάτω τομείς:

 

Ολοκληρωμένες εφαρμογές αυτοματισμών (Hardware - Software).

  • Αυτοματισμοί στην βιομηχανία (έλεγχος και καταγραφή παραγωγής, ποιοτικός έλεγχος, SCADA κ.λ.π).
  • Αυτοματισμοί τεχνικών έργων (BMS, πυρανίχνευση, πυρόσβεση, αυτοματισμοί αντλιοστασίων, έλεγχος και διαχείριση ενέργειας κ.λ.π).
  • Εφαρμογές έλεγχου κίνησης (Motion Control, CNC κ.λ.π
  • Υποστήριξη εγκατεστημένων αυτοματισμών.

Παροχή υπηρεσιών σε θέματα του αντικειμένου μας.

  • Μελέτες.
  • Προδιαγραφές.
  • Συντήρηση

Σχεδίαση και παραγωγή Ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.

  • Σχεδίαση και παραγωγή ειδικών ελεγκτών.
  • Σχεδίαση και παραγωγή συστημάτων για απομακρυσμένο έλεγχο.
  • Σχεδίαση και παραγωγή αυτόνομων συστημάτων.